Medlemskab af foreningen Glarborgen.

Bestyrelsen for Foreningen Glarborgen vil gerne opfordre dig til at tegne et medlemskab i foreningen. Det årlige medlemsbidrag er pt. fastsat til

Kr 100,- for personligt medlemskab

Kr 150, -for husstands medlemskab

Kr 500,- for virksomheds medlemskab

Gennem tegning af et medlemskab i foreningen er du med til at skabe det økonomiske fundament, som er så nødvendigt for at foreningen kan løfte opgaven med at drive ”Glarborgen”.

Etableringen finansieres gennem bidrag fra forskellige fonde og frivillige arbejdsydelser og -kraft. Medlemsbidraget anvendes at drive og vedligeholde ”Glarborgen”, så også kommende generationer kan nyde glæden ved at bruge området.

Medlemskab tegnes ved at sende en mail til

foreningen.glarborgen@gmail.com

med oplysning om dit navn og adresse, hvorefter du vil modtage dels et eksemplar af Foreningens persondatapolitik og dels oplysning om til hvilket kontonummer kontingentet kan indbetales.

Tegningen af medlemskabet er ikke bindende for dig før kontingentet er indbetalt.

Du vil løbende via Facebook Glarborgen og på hjemmesiden Glarborgen.dk kunne følge med i hvordan området udvikler sig.

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Foreningen Glarborgen