Reservationer

ERiG medlemskaber (Eksklusive Reservationer i Glarborgen) kan købes for 3000 kr. årligt. For køb kontakt foreningen.glarborgen@gmail.com

Foreningen Glarborgen vil forhindre overlappende reservationer samt drage omsorg for behørig information til anlæggets øvrige brugere. Reservationen vil blive oplyst ved indgangene til Glarborgen, ved de reserverede aktiviteter samt ved opslag på Facebook og Glarborgen.dk.

Ved aktiviteter skal forstås alle etablerede og godkendte aktiviteter herunder bålsted samt tillige treehouse, reder og Borgen, når disse er etableret.

ERiG udelukker ikke at øvrige personer, der gæster anlægget i samme tidsrum, kan anvende anlæggets aktiviteter, men øvrige gæster skal respektere, at ERiG har fortrinsret til de reserverede aktiviteter.

Aktuelle reserveringer:

Tirsdag d. 4/8 2020 kl 10-14

Borde og bænke på udsigten samt bålpladsen er reserveret til Ønskeland

Torsdag d 2/7 2020 kl 9.30-14

Borde/bænke på udsigten er reserveret til Ønskeland