Medlemskab af foreningen Glarborgen.

Bestyrelsen for Foreningen Glarborgen vil gerne opfordre dig til at tegne et medlemskab i foreningen. Det årlige medlemsbidrag er pt. fastsat til

Kr 150,- for personligt medlemskab

Kr 200.- for husstands medlemskab

Kr 500,- for virksomheds medlemskab

Gennem tegning af et medlemskab i foreningen er du med til at skabe det økonomiske fundament, som er så nødvendigt for at foreningen kan løfte opgaven med at drive ”Glarborgen”.

Etableringen finansieres gennem bidrag fra forskellige fonde og frivillige arbejdsydelser og -kraft. Medlemsbidraget anvendes at drive og vedligeholde ”Glarborgen”, så også kommende generationer kan nyde glæden ved at bruge området.

Tegningen af medlemskabet er ikke bindende for dig før kontingentet er indbetalt.

Vi har nu gjort det nemt at betale – vi har etableret Mobil Pay med nummeret: 201000

Skriv: dit telefonnummer og din mailadresse i beskedfeltet på Mobil Pay, i forbindelse med indbetaling, så er du medlem.

Du kan naturligvis stadig melde dig ind ved at skrive til: foreningen.glarborgen@gmail.com og få oplyst vores bankkonto for indbetaling. Oplys venligst navn, adresse og telefonnummer i mailen

På vores hjemmeside: https://glarborgen.dk, under fanen Glarborgen og foreningen Glarborgen er Foreningens vedtægter samt Privatlivspolitik opslået. Ved indbetaling erklærer du at have læst og accepteret disse dokumenter.

Du vil løbende via Facebook Glarborgen og på hjemmesiden Glarborgen.dk kunne følge med i hvordan området udvikler sig.

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Foreningen Glarborgen