Generalforsamling 2023

OBS! Ny dato for generalforsamling i Foreningen Glarborgen, der afholdes mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus med dagsorden ifølge vedtægterne.

Vedhæftet fremsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Glarborgen til afholdelse mandag, den 6. februar 2023 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus med dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, jvf. vedtægternes punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest den 23. januar 2023.

Med venlig hilsen Foreningen Glarborgen

Dagsorden-generalforsamling-2023-1

https://glarborgen.dk/wp-content/uploads/2023/01/Dagsorden-generalforsamling-2023.pdf