Toilet

Nr 3 Toiletbygning

Lige udenfor hovedindgangen er der et handicap toilet.

Venligst efterlad toilettet i samme stand, som du ønsker at finde det.