Om Glarborgen

På et lokalt udviklingsmøde, der blev arrangeret af Jammerbugt Kommune, Kultur- fritids- og landdistriktsrådet og afholdt i Øland Medborgerhus den 4.september 2017, hvor div. aktiviteter og fremtid for Øland blev drøftet, nævnte Mette Glarborg sin ide, som blev meget positivt modtaget af kommunens embedsmænd og af andre fremmødte i øvrigt.

Mette Glarborg som ejer Øland Skov har besluttet at give Øland brugsretten til en del (ca. 3 ha) af sin skov til et mere intensiv brug end den normale tur i skoven – nemlig til et aktivitets- og oplevelsesområde, med fri adgang og til gavn for alle.

Mette vil gerne etablere et minde om familien Glarborgs lange liv og virke på Øland, specielt for hendes forældre Kirsten og Steen Glarborg – derfor dette tiltag.

Video fra rejsegilde på Gimle, hvor Mette Glarborg fortæller om Glarborgen

Mette fortæller:

Øland Skov var en del af Oxholm Skov, som har hørt under Oxholm Gods i mange hundrede år. Oxholms Historie vil jeg ikke komme nærmere ind på her, men blot fortælle at min bedstefar Kaffegrosserer Frode Hansen købte Oxholm Gods i 1962 med tilhørende 601,4 ha – heraf skov 440 ha og 160 ha ager og eng.

Om skovens tilblivelse fortæller sagnet, at Godsets ejer Anne Oxe, der døde i 1581 og før sin død i armod forlod Oxholm, betingede sig, at hun måtte beså den jord med hvad sæd hun ville, og beholde den til sæden gav frugt. Hun besåede jorden med træfrugt, og således blev skoven til.

Nu skal sagnet ikke tages bogstaveligt, for skoven har sikkert eksisteret fra en endnu fjernere fortid.

Frode Hansens datter – Kirsten Glarborg – overtog sammen med sin mand Steen Glarborg Oxholm Gods i 1968 og det har været i familiens eje indtil 2014, hvor det blev solgt – dvs. delvist, idet den nye ejer købte landbrugsjorden, ca. 70 ha skov, og hovedparten af den store bygningsmasse incl. kirken.

Familien Glarborg beholdt 378 ha skov og 3 boliger.

I forbindelse med salget blev det muligt at overdrage skoven til døtrene.

Skoven er derfor nu opdelt i 3 matrikler – Skovrider Skoven, Bjørne Skoven og Øland Østerskov. Asfaltvejene som kører nord/øst og Nord/ syd deler de 3 skove.

Skovrider Skoven og Bjørne Skoven – nu kaldet ØLAND SKOV – overtog jeg, og min søster overtog Øland Østerskov.

Projektets formål og værdigrundlag er at etablere og drive aktivitets- og oplevelsesområdet ”Glarborgen” i Øland Skov, hvor mennesker i alle aldre – enkeltvis eller i grupper – året rundt skal have mulighed for gennem leg og læring i naturen, at styrke såvel det fysiske som det mentale helbred.

Med fri adgang fra kl 6 om morgen og til solnedgang. Til gavn for alle.